Naše obchody

Obchody sú miesta, kde si hráč môže nákupiť sortiment z rôznych predajní.